Različna obolenja

V veliki večini primerov obravnavamo otroke v obdobju rasti in razvoja, stare od 5 do 18 let.

Vendar pa se zdravljenje lahko začne že prej, in to pri otrocih s prirojeno čeljustno ortopedsko nepravilnostjo, imenovano shiza. Pri njih opažamo razcepljeno ustnico in žrelo, v laičnem jeziku bolj znana kot zajčja ustnica in volčje žrelo.

Drugi primer je dedna progenija ali prekomerno razvita spodnja čeljustnica. Kot zanimivost lahko povem, da so bili v preteklosti s to obliko nepravilnosti najbolj znani Habsburžani.

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za tako zgodnjo ortodontsko obravnavo, so otrokova duševna zrelost, urejeno zobovje in vrhunska ustna higiena.